อนุทิน 142517 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

ได้ข้อคิดจากหนังสือ ...

การอยู่กับหัวหน้าที่ไม่เก่งและไม่กระตือรือร้น

ลูกน้องอาจจะเจริญก้าวหน้าน้อย

สรุป ลักษณะของหัวหน้าฯก็มีผลต่อความเจริญก้าวหน้าของลูกน้อง


เขียน 19 Sep 2015 @ 20:38 ()


ความเห็น (0)