อนุทิน 142514 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รายงานนี้ยืนยันว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่มีระดับวิตะมินดีต่ำนั้นมีความจำแย่กว่ากลุ่มที่มีระดับปกติจริงๆในระยะเวลาที่ติดตามดูเกือบห้าปี ต้องมีการศึกษาอื่นๆที่ดูว่าการให้วิตะมินดีเสริมจะช่วยได้หรือไม่นะคะ สิ่งที่เราๆควรเอาไปใช้ก็คือดูแลตัวเองและคนรอบๆตัวให้ได้แดดในระยะเวลาที่เหมาะสม จะได้ไม่ขาดวิตะมินดีกันนะคะ อ่านได้จาก Vitamin D Status and Rates of Cognitive Decline in a Multiethnic Cohort of Older Adults. JAMA Neurol. Published online September 14, 2015. doi:10.1001/jamaneurol.2015.2115

เขียน 19 Sep 2015 @ 15:14 ()


ความเห็น (0)