อนุทิน #142511

"คนเข้มแข็ง"

คนเข้มแข็ง...ที่แท้จริง...ไม่ได้ช่วยเหลือแค่..."ตัวเอง"

แต่ยัง..."ช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วย"

เขียน:

ความเห็น (1)

ขอขอบคุณกำลังใจจากทุกท่านค่ะ