อนุทิน 142507 - ปราณี ต๊ะสุ

  ติดต่อ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค21101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 จัดทำโดย ครูปราณี ต๊ะสุ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์.pdf

  เขียน:  

ความเห็น (0)