อนุทิน 142507 - ปราณี ต๊ะสุ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค21101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 จัดทำโดย ครูปราณี ต๊ะสุ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์.pdf

เขียน 19 Sep 2015 @ 10:52 ()


ความเห็น (0)