อนุทิน 142495 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๕๑๖ |

"แหล่งสื่อ"

NASA's Eyes - ช่วยสอนดาราศาสตร์
http://eyes.nasa.gov

HHMI's BioInteractive - ช่วยสอนชีววิทยา
http://www.hhmi.org/biointeractive

CosmoLearning - รวบรวมแหล่งสื่อความรู้
http://cosmolearning.org

IPST Learning Space - ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
http://learningspace.ipst.ac.th

เขียน 18 Sep 2015 @ 17:22 ()


ความเห็น (0)