อนุทิน 142492 - โอ๋-อโณ

  ติดต่อ

การศึกษานี้เขาประเมินว่าควรจะรักษาโรคตับอักเสบชนิดซีในกลุ่มไหนถึงจะคุ้มค่า คุ้มทุนเพราะค่ายาสำหรับการรักษายังราคาแพงมาก โดยเขาประเมินจากประเทศที่ถือว่าฐานะยังไม่ค่อยดีนัก โดยมีไทยเรารวมอยู่ด้วย อ่านได้จาก How to optimize hepatitis C virus treatment impact on life years saved in resource-constrained countries. Hepatology. 2015 Jul;62(1):31-9. doi: 10.1002/hep.27691.

  เขียน:  

ความเห็น (0)