อนุทิน 142484 - บุษยมาศ

"ธรรมะ"

คนมี...ธรรมะ...ประพฤติในหลักธรรม...ใคร ๆ ก็อยากที่จะอยู่ใกล้ ๆ...เพราะมีบางสิ่งที่คนรอบข้างมองและเห็นว่า...คน ๆ นั้น เป็นมิตรและมีจิตใจดีงาม...เขาจึงอยากอยู่ใกล้

เขียน 18 Sep 2015 @ 09:44 ()


ความเห็น (0)