อนุทิน #142477

"เตรียมการ"

มรภ.พิบูลสงคราม...เตรียมประสานกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อจัดการอบรมหลักสูตรการบริหารสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)