ติดต่อ

อนุทิน #142477

"เตรียมการ"

มรภ.พิบูลสงคราม...เตรียมประสานกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อจัดการอบรมหลักสูตรการบริหารสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)