อนุทิน 142477 - บุษยมาศ

"เตรียมการ"

มรภ.พิบูลสงคราม...เตรียมประสานกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อจัดการอบรมหลักสูตรการบริหารสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)

เขียน 17 Sep 2015 @ 15:59 () แก้ไข 17 Sep 2015 @ 16:25, ()


ความเห็น (0)