อนุทิน 142474 - บุษยมาศ

"การค้นพบ"

สิ่งหนึ่งซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อน...ฉันไม่รู้เลยว่า...มนุษย์เราเกิดมาเพื่ออะไร?...แต่มา ณ ปัจจุบัน ฉันทราบ...มนุษย์เราเกิดมาเพื่อประกอบกรรมดีมากกว่ากรรมชั่ว...เพื่อให้ชีวิตมีความสุขมากกว่าทุกข์...ขึ้นอยู่กับใครจะเลือกปฏิบัติ...มีสุขได้ แม้มีทรัพย์ไม่มาก เพราะความสุขขึ้นอยู่ที่ในใจของเรามากกว่า...ความสุขที่แท้จริง...จะเห็นโลกรอบข้างแม้แต่ภายในใจเกิดสุข...สุขที่จิตใจ มิได้สุขที่มีวัตถุมากมาย...

เขียน 17 Sep 2015 @ 10:38 ()


ความเห็น (0)