อนุทิน 142473 - บุษยมาศ

"ชีวิต"

ชีวิต...มีอะไรที่ฉันน่าศึกษา ค้นหาอีกมากเลยค่ะ...อาจเนื่องมาจากพื้นฐาน "ครอบครัว" ของฉัน ตั้งแต่พ่อ - แม่...มีฐานครอบครัวที่อบอุ่นในด้านความรัก...แม้มามีครอบครัว ๆ ก็อบอุ่น...ไม่มีปัญหา...ฉันจึงชอบที่จะเรียนรู้เรื่อง "ชีวิต" ของมนุษย์มากขึ้น...โดยเฉพาะมาทำงานด้านงานบุคคล ซึ่งทำให้ฉันได้เรียนรู้ "พฤติกรรม" ของมนุษย์...ฉันสนุกกับการทำงานและชีวิตครอบครัว...เรียนรู้ เพียงแค่ได้รู้และสุดท้ายก็ปล่อยวาง...แต่ชอบนำมาเขียนไว้ในบันทึกแห่งนี้...เพื่อให้เด็กรุ่นหลัง ๆ ได้นำไปศึกษาและเป็นข้อมูลเพื่อต่อยอดค่ะ...

เขียน 17 Sep 2015 @ 10:33 () แก้ไข 17 Sep 2015 @ 10:34, ()


ความเห็น (0)