อนุทิน 142463 - บุษยมาศ

"การพัฒนา"

ช่วง สัปดาห์ที่ผ่านมา...ฉันเห็นถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยี เกี่ยวกับวิดีโอ ที่ไม่ต้องกด Play แต่สามารถเปิดได้เลย นี่คือ การพัฒนาด้านเทคโนโลยี แล้วมนุษย์ล่ะ เกิดการพัฒนาในด้านจิตใจในทางที่ดีขึ้นหรือไม่?...ใครจะเป็นคนพัฒนา หากไม่ใช่ตัวเราเอง...

เขียน 16 Sep 2015 @ 13:15 ()


ความเห็น (0)