อนุทิน 142458 - บุษยมาศ

"การยอมรับความจริงในการเปลี่ยนแปลง"

ได้ข้อคิดจาก...หนอน...แม้แต่หนอน ยังต้องปรับเปลี่ยนสภาพสีของตัวเองตามสภาพสิ่งแวดล้อม...แล้วไฉนมนุษย์ จึงไม่ยอมรับกับสภาพของการเปลี่ยนแปลง...หนอนเปลี่ยนสภาพสีเพื่อกำบังภัย...ให้พ้นจากอันตราย เพื่อให้ชีวิตอยู่รอดได้...มนุษย์ก็เช่นกัน ต้องยอมรับกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น...และกาลเวลาหรือเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปให้ได้เช่นกัน...ไม่เช่นนั้นจะเป็นทุกข์...

เขียน 16 Sep 2015 @ 11:26 () แก้ไข 16 Sep 2015 @ 11:27, ()


ความเห็น (0)