อนุทิน #142445

"การให้"

เพราะรู้จัก...การให้...จึงมากด้วยทรัพย์และบริวาร...ถ้าไม่รู้จัก...การให้...จึงไม่มีทรัพย์และบริวาร

เขียน:

ความเห็น (0)