อนุทิน 142445 - บุษยมาศ

"การให้"

เพราะรู้จัก...การให้...จึงมากด้วยทรัพย์และบริวาร...ถ้าไม่รู้จัก...การให้...จึงไม่มีทรัพย์และบริวาร

เขียน 15 Sep 2015 @ 12:21 ()


ความเห็น (0)