อนุทิน 142443 - prayat duangmala

เสาร์ อาทิตย์ ที่แล้ว ติดอบรม เด็ก L.D. เพื่อนำมาปรับปรุงการเรียนการสอน ที่โรงเรียนมีเด็กบกพร่องการเรียนรู้ เรื่องการอ่าน การเขียน และคิดคำนวณ อยู่คิดเป็นร้อยละ 19.23 และ ซ้ำซ้อน 1 อีก 1 ออทิสฯ ตรับ กำลังจะทำแผน แต่ละคนครับว่าเป็นอย่างไร และคัดกรองนักเรียนให้เหมาะสมต่อไป จากข้อมูลเดิมด้วย

เขียน 15 Sep 2015 @ 11:24 ()


ความเห็น (0)