อนุทิน 14244 - BM.chaiwut

BM.chaiwut

@14242 น่าสนใจยิ่ง... อ่านไปช่วงแรกๆ ทำให้ระลึกถึงสำนวนที่ว่า...

  • ความคุ้นเคย ใกล้ชิด หรือสนิทสนม ก่อให้เกิดการเหยียดหยามดูหมิ่นซึ่งกันและกัน

และพออ่านไปใกล้จะจบ ก็ระลึกได้อีกสำนวนว่า...

  • เพื่อนกันก็ต้องผลัดกันเป็นครู

คงจะพอสงเคราะห์กับ กำจัดมิตรเทียมบำรุงมิตรแท้ ตามนัยของคุณโยมได้...

เจริญพร

เขียน 04 Jul 2008 @ 21:31 () แก้ไข 04 Jul 2008 @ 21:34, ()


ความเห็น (0)