อนุทิน #142432

| อนุทิน ... ๖๕๐๓ |

"..."

บางครั้ง เราไม่เคยให้โอกาสตัวเอง เมื่อเราทำความผิดพลาด
แล้วหลังจากนั้น เราจึงไม่เคยให้โอกาสคนอื่นเช่นกัน
เสมือนว่าความผิดพลาดนั้น มันไม่ควรมีในโลก

เชียงใหม่ (ยามคิด)
๑๔ ก.ย.๕๘

เขียน:

ความเห็น (0)