อนุทิน 142426 - บุษยมาศ

"การประเมินค่างาน"

หลังจากได้เชิญเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ. ได้มาให้ความรู้ เรื่องการประเมินค่างาน ทำให้ทราบว่า การจะประเมินค่างานได้นั้น ต้องมีการกำหนดตำแหน่งให้ได้เสียก่อน...คริ ๆ ๆ เข้าทางความรู้เดิมที่ฉันได้เคยปฏิบัติเมื่อคราวทำงานตอนแรก ๆ ประสบการณ์เดิมของฉันยังใช้ได้อยู่คร่าา...อิอิ...

เขียน 14 Sep 2015 @ 12:19 ()


ความเห็น (0)