อนุทิน 142408 - prayat duangmala

ขงจื้อกล่าวว่า..... มนุษย์มีอยู่ 5 ประเภท คือ อริยบุคคล ปราชญ์เมธี สุภาพชน วีรบุรุษ และปุถุชน แล้วเราจัดอยู่ในประเภทไหนดี...

เขียน 11 Sep 2015 @ 19:27 ()


ความเห็น (0)