อนุทิน 142408 - prayat duangmala

  ติดต่อ

ขงจื้อกล่าวว่า..... มนุษย์มีอยู่ 5 ประเภท คือ อริยบุคคล ปราชญ์เมธี สุภาพชน วีรบุรุษ และปุถุชน แล้วเราจัดอยู่ในประเภทไหนดี...

  เขียน:  

ความเห็น (0)