อนุทิน 1424 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

วันนี้ปรับงานที่จะไปเป็นวิทยากร APN best practice ได้ลงตัวแล้วเหลือเตรียมเรื่อง evidence based practice

เพื่อเป็นวิทยากรในงานเดียวกัน ในการประชุมเรื่องการจัดการความรู้ การพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการขั้นสูง 28-30 เมษายน 2551

ส่งงาน การใช้ดนตรีบำบัดใน รพ ศรีนครินทร์ ให้น้องที่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรวบรวมผลงาน  การใช้ดนตรีบำบัด

เขียน 22 Apr 2008 @ 05:30 () แก้ไข 22 Apr 2008 @ 05:31, ()


ความเห็น (0)