อนุทิน 14236 - ปภังกร Happinesss

คนทุกวันนี้มีความรู้เยอะ

ความรู้นั้นทำให้ยุ่ง ยุ่งจิต ยุ่งใจ
รู้ดีก็ยุ่ง รู้ไม่ดีก็ยิ่งยุ่ง

แม้เรื่องธรรมะ รู้มากก็ยุ่ง...

ธรรมะนั้นต้องทำให้มาก ทำให้เกิด ทำให้มี โดยเฉพาะอย่างยิ่งมี "สติ"
สตินั้นเองจะเป็นสิ่งที่ใช้เผชิญหน้ากับความรู้ที่ดีและไม่ดีนั้นได้
สตินั้นเองจะใช้วางสิ่งต่าง ๆ นั้นได้

ธรรมะของพุทธองค์นั้นลึกซึ้งมากกว่าการคิดและการพูด
คิดเยอะ พูดเยอะ แต่ทำน้อย ก็ไม่ได้ผล เพราะเมื่อมีเหตุการณ์ต่าง ๆ มากระทบเราก็ "หลบ" ไม่ทัน
ธรรมะของพุทธองค์นั้นต้องทำให้ได้ ให้เกิด ให้มี ให้ทัน ให้เหมาะสมต่อกาลนั้น ๆ...

เขียน 04 Jul 2008 @ 20:40 ()


ความเห็น (0)