อนุทิน 142359 - prayat duangmala

  ติดต่อ

แก่นแท้หรือหลักการดูแลสุขภาพ

1. เมื่อพลังเจิ้งชี่ยังดำรงอยู่ ปัจจัยก่อโรคก็มิอาจกระทำต่อร่างกายได้ ธรรมชาติได้ให้เทียบเท่ากันของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส พืช สัตว์ รวมถึงมนุษย์ ทุกชีวิตดำรงอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางชีวภาพ...ต่อ

  เขียน:  

ความเห็น (0)