อนุทิน 142358 - prayat duangmala

แก่นแท้ของการดูแลสุขภาพ แบบแพทย์แผนจีน

คนเรามียามสุขภาพไม่ดี ก็จะเห็นว่าสุขภาพมีความสำคัญ เมื่อยามที่ต้องสูญเสียชีวิต ก็จะเห็นว่าชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่ง การปล่อยปละละเลยต่อการดำรงชีวิต ไม่เข้าใจกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติ ละเมิดวิถีแห่งธรรมชาติ จะทำให้ร่างกายทรุดโทรมเสื่อมถอย โรคภัยไข้เจ็บคุกคาม เมื่อย่างเข้าสู่สภาวะเสื่อมถอย

คัมภีร์หวงตี้เน่ยจิง ได้กล่าวถึง แก่นแท้หรือหลักการดูแลสุขภาพไว้อย่างสนใจ..

เขียน 08 Sep 2015 @ 10:24 ()


ความเห็น (0)