อนุทิน 142353 - ต้นโมกข์

ระบบข้าราชการ

สังคมที่มีรัฐบาลขนาดใหญ่ (หมายความเป็นประชาธิปไตยจะกล่าวโทษระบบข้าราชการนี้) ห่วงโซ่ที่สลับซ้อนจะทำให้จุดมุ่งหมายที่แท้จริงไม่ชัดเจน ในตอนสุดท้าย การกระทำทุกอย่างจะกลายเป็นสิ่งไร้สาระ แล้วทำไมถึงเสียเวลาในการบำรุงรักษาตัววัวอยู่เล่า?

ภาพบรรยายระบบข้าราชการ

เธอมีวัว 2 ตัว รัฐจะเอาทั้งสองตัว ฆ่าหนึ่งตัว อีกตัวให้ผลิตนม ในตอนสุดท้ายรัฐเทนมทิ้งไป


จาก The world economy explained with just two cows

เขียน 07 Sep 2015 @ 18:44 () แก้ไข 07 Sep 2015 @ 19:13, ()


ความเห็น (0)