อนุทิน 142353 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

ระบบข้าราชการ

สังคมที่มีรัฐบาลขนาดใหญ่ (หมายความเป็นประชาธิปไตยจะกล่าวโทษระบบข้าราชการนี้) ห่วงโซ่ที่สลับซ้อนจะทำให้จุดมุ่งหมายที่แท้จริงไม่ชัดเจน ในตอนสุดท้าย การกระทำทุกอย่างจะกลายเป็นสิ่งไร้สาระ แล้วทำไมถึงเสียเวลาในการบำรุงรักษาตัววัวอยู่เล่า?

ภาพบรรยายระบบข้าราชการ

เธอมีวัว 2 ตัว รัฐจะเอาทั้งสองตัว ฆ่าหนึ่งตัว อีกตัวให้ผลิตนม ในตอนสุดท้ายรัฐเทนมทิ้งไป


จาก The world economy explained with just two cows

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)