อนุทิน 142350 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๔๙๓ |

"..."

ความกตัญญูเป็นเหตุแห่งการชื่นชม
ความกตัญญูเป็นเหตุแห่งรอยยิ้ม
ความกตัญญูเป็นเหตุแห่งการตอบแทนคุณ
ความกตัญญูเป็นเหตุแห่งการสำนึกผิด
ความกตัญญูเป็นเหตุแห่งการขอโทษ
ความกตัญญูเป็นเหตุแห่งการให้อภัย
ความกตัญญูเป็นเหตุแห่งความไว้วางใจ
ความกตัญญูเป็นเหตุแห่งความผูกพัน
ความกตัญญูเป็นเหตุแห่งการมองกันในด้านดี
ความกตัญญูเป็นเหตุแห่ง
สำนึกคุณธรรมสากล

(วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์, บุคลิก พลิกชีวิต, ๒๕๕๘)

เขียน 07 Sep 2015 @ 17:26 ()


ความเห็น (0)