อนุทิน 142348 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

7/09/58 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด

ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 08.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์ หมู่ที่ 3 บ้านมะม่วง ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/108/079/original_2558-09-07%2013-22-56_0635.jpg" target="_blank">https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/108/079/default_2558-09-07%2013-22-56_0635.jpg">

https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/108/080/original_2558-09-07%2011-29-56_0630.jpg" target="_blank">https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/108/080/default_2558-09-07%2011-29-56_0630.jpg">

https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/108/081/original_2558-09-07%2011-30-44_0631.jpg" target="_blank">https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/108/081/default_2558-09-07%2011-30-44_0631.jpg">

https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/108/082/original_2558-09-07%2011-32-30_0632.jpg" target="_blank">https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/108/082/default_2558-09-07%2011-32-30_0632.jpg">

https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/108/083/original_2558-09-07%2011-33-14_0633.jpg" target="_blank">https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/108/083/default_2558-09-07%2011-33-14_0633.jpg">

https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/108/084/original_2558-09-07%2013-24-19_0636.jpg" target="_blank">https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/108/084/default_2558-09-07%2013-24-19_0636.jpg">

เขียน 07 Sep 2015 @ 15:33 ()


ความเห็น (0)