อนุทิน 142342 - ดร. ชาญชาติ ถนอมตน

ขณะทำงานและเรียน 7 วันไม่มีวันหยุด ชีวิตคงทุกข์และจับต้นชนปลายไม่ถูกจนเป็นดินพอกหางหมูไม่ด้านงานก็ด้านเรียนโดยเฉพาะการเรียนมีภาระงานทุกสัปดาห์ ถ้าใช้ชีวิตหาข้ออ้าง(ขี้เกียจ) ขาดระบบ ความสำเร็จคงประสบได้ยาก ดังนั้นควรอยู่อย่างเป็นระบบโดยเฉพาะถ้ามุ่งความสำเร็จและมีความสุขต้องดำเนินชีวิตด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตต์ และ วิมังสา

เขียน 07 Sep 2015 @ 10:26 ()


ความเห็น (0)