อนุทิน 142330 - บุษยมาศ

"การประเมินค่างาน"

๗ กันยายน ๒๕๕๘...สำนักงาน ก.พ. มาบรรยายเรื่องการประเมินค่างานให้กับคณะกรรมการ ฯ ได้เข้าใจ จัดโดย กองบริหารงานบุคคล มรภ.พิบูลสงคราม

เขียน 06 Sep 2015 @ 16:19 ()


ความเห็น (0)