อนุทิน #142330

"การประเมินค่างาน"

๗ กันยายน ๒๕๕๘...สำนักงาน ก.พ. มาบรรยายเรื่องการประเมินค่างานให้กับคณะกรรมการ ฯ ได้เข้าใจ จัดโดย กองบริหารงานบุคคล มรภ.พิบูลสงคราม

เขียน:

ความเห็น (0)