อนุทิน 142330 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"การประเมินค่างาน"

๗ กันยายน ๒๕๕๘...สำนักงาน ก.พ. มาบรรยายเรื่องการประเมินค่างานให้กับคณะกรรมการ ฯ ได้เข้าใจ จัดโดย กองบริหารงานบุคคล มรภ.พิบูลสงคราม

  เขียน:  

ความเห็น (0)