อนุทิน 142329 - ดารนี ชัยอิทธิพร

6 ก.ย.58

"ปัญญาที่เกิดจากการเรียน ต้องเกิดจากปัญญาที่เต็มเปี่ยมด้วยความอ่อนน้อมและถ่อมตน"

"พื้นที่แลกเปลี่ยน .. กลายเป็นพื้นที่ของคนตัวเล็กๆ ที่พอเหลืออยู่บ้าง ที่พยายามนำเสนอผลงานตนเองให้ดูขลังด้วย Research Design หลายครั้งข้าพเจ้าไปนั่งฟัง สัมผัสถึงความทุกข์ใจ feeling ของความสุขหายไป พลังของความมีชีวิตชีวาอันเป็นพลังแห่งการตื่นรู้และเบิกบานจากการเรียนรู้ได้หายไป .."

"แววตาเปี่ยมไปด้วยความหวาดหวั่น หรืออาจ มุ่งมั่นอหังการกร้าวถึงฉันเจ๋งในงานวิจัย .." "รอยยิ้มฝืนๆ ที่มีให้กันระหว่างผู้นำเสนอและผู้ฟัง" .. "พลังแห่งอัตตาตัวเต็มถูกก่อขึ้น .. ความนุ่มนวลและความอ่อนโยนหดหายไป"

วาทกรรมของ Ka-Poom ในบันทึก 'อนาคต R2R จะเต็มไปด้วยความเป็นเลิศแต่ไม่มีความสงบสุขในใจ จริงหรือ?'

จริงค่ะ ดิฉันรับประกัน!

จำนวนชิ้นงานสำเร็จจะน้อยลง และซุกซ่อนงานไว้ไม่เผยแพร่ เพราะรู้สึกน้อยใจ เสียใจ หดหู่ เศร้าหมอง ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพราะบางคนใช้เวทีนี้ยกระดับตนเองแบบผิดๆ เป็นสาเหตุของ ... และจ้างทำวิจัยในที่สุด

เขียน 06 Sep 2015 @ 09:54 ()


ความเห็น (1)

การให้กำลังใจและเป็นพี่เลี้ยงที่ดีจะช่วยให้คนตัวเล็กๆกล้าเดินต่อค่ะ