อนุทิน 142320 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รายงานนี้เป็นของคนอเมริกัน ที่เขาใช้การประเมินอายุหัวใจจากระบบหลอดเลือดหัวใจที่คิดจากความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ พบว่าในผู้ชายอายุหัวใจแก่กว่าอายุจริงๆไปประมาณเกือบแปดปี ส่วนในผู้หญิงแก่กว่าอายุจริงเฉลี่ยห้าปีกว่า มีแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ในประชากรที่เขาประเมินเกือบหกแสนคนที่มีอายุหัวใจอ่อนกว่าอายุจริงๆ อ่านได้จาก Vital Signs: Predicted Heart Age and Racial Disparities in Heart Age Among U.S. Adults at the State Level. Morb Mortal Wkly Rep. Published online September 1, 2015.

เขียน 05 Sep 2015 @ 15:08 ()


ความเห็น (0)