อนุทิน #142317

| อนุทิน ... ๖๔๘๗ |

"บุคลิกภาพ ๖ แบบแนวพุทธปรัชญา"

๑. บุคลิกภาพแบบราคจริต
๒. บุคลิกภาพแบบโทสจริต
๓. บุคลิกภาพแบบโมหจริต
๔. บุคลิกภาพแบบวิตกจริต
๕. บุคลิกภาพแบบศรัทธาจริต
๖. บุคลิกภาพแบบพุทธจริต

(วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์, บุคลิก พลิกชีวิต, ๒๕๕๘)

เขียน:

ความเห็น (4)