อนุทิน 142311 - บุษยมาศ

"หน้าที่"

หากทุกคน...รู้ตนเองว่า มีหน้าที่ใด ควรทำอย่างไร? คือ ดูที่ตนเองเป็นหลัก...ไม่เปรียบเทียบกับผู้อื่น...ฉันคิดว่า...ประเทศชาติ จะได้บุคลากรที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น...หากทุก ๆ คน คิดได้...ที่กล่าวมา นั่นคือ หลักธรรมของพระพุทธองค์ที่แฝงไว้กับการใช้ชีวิตนั่นเอง...

เขียน 05 Sep 2015 @ 09:42 ()


ความเห็น (0)