อนุทิน 142310 - บุษยมาศ

"ผลของการกระทำ"

ฉันมีความเชื่อมั่นในตนเองเสมอว่า...ทำสิ่งใดเกี่ยวกับ "การทำดี"... ณ ปัจจุบัน ยังไม่เห็นผล...แต่ก็ไม่ย่อท้อ หมั่นทำต่อ ๆ ไป...พิสูจน์ได้จากการทำงานของฉันเอง...นับย่างก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเป็นที่เริ่มต้นในการทำงานถือว่าเป็นงานใหม่สำหรับฉัน (หากไม่นับจากที่ทำงานที่ประถมศึกษาอีก ๑๖ ปี)...มา ณ วันนี้ ทุก ๆ เรื่อง คือ ผลงานที่ตนเองได้ปฏิบัติ จนสามารถนำพามหาวิทยาลัยให้เกิดการพัฒนาขึ้นตามลำดับ...เป็นที่รู้จักของพี่ ๆ น้อง ๆ จากมหาวิทยาลัยเก่าและใหม่...ในเชิงเป็นที่ปรึกษา แนะนำ...และฉันก็ยังเชื่อมั่นในการทำดี...ทำดีต่องานที่ได้ปฏิบัติ...รู้หน้าที่ของตนเองที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพราะนี่คือ...ผลที่ภาครัฐต้องการที่แท้จริง...

เขียน 05 Sep 2015 @ 09:39 () แก้ไข 05 Sep 2015 @ 09:40, ()


ความเห็น (0)