อนุทิน #14231

ผู้ชนะ  รู้ว่าอะไรควรแก่การต่อสู้  อะไรควรแก่การยอมประนีประนอม ผ่อนปรน

ผู้แพ้   ประนีประนอม ผ่อนปรนในสิ่งที่ไม่สมควร สู้ในสิ่งที่ไม่มีค่าควรแก่การต่อสู้

เขียน:

ความเห็น (0)