อนุทิน 14231 - Boo

  ติดต่อ

ผู้ชนะ  รู้ว่าอะไรควรแก่การต่อสู้  อะไรควรแก่การยอมประนีประนอม ผ่อนปรน

ผู้แพ้   ประนีประนอม ผ่อนปรนในสิ่งที่ไม่สมควร สู้ในสิ่งที่ไม่มีค่าควรแก่การต่อสู้

  เขียน:  

ความเห็น (0)