อนุทิน 142303 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๔๘๖ |

"บุคลิกภาพ ๑๒ แบบแนวจิตวิทยา"

๑. บุคลิกภาพแบบมั่นคง (Stable Personality)
๒. บุคลิกภาพแบบพึ่งพาตนเอง (Dependent Personality)
๓. บุคลิกภาพแบบชอบหลีกเลี่ยง (Avoidance Personality)
๔. บุคลิกภาพแบบดื้อเงียบ (Passive Aggressive Personality)
๕. บุคลิกภาพแบบย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-Compulsive Personality)
๖. บุคลิกภาพแบบหลงตัวเอง (Narcissistic Personality)
๗. บุคลิกภาพแบบเรียกร้องความสนใจ (Histrionic Personality)
๘. บุคลิกภาพแบบก้าวร้าว (Aggressive Personality)
๙. บุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคม (Antisocial Personality)
๑๐. บุคลิกภาพแบบอารมณ์สองขั้น (Affective Personality)
๑๑. บุคลิกภาพแบบหวาดระแวง (Paranoid Personality)
๑๒. บุคลิกภาพแบบแยกตัว (Schizoid Personality)

(วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์, บุคลิก พลิกชีวิต, ๒๕๕๘)

เขียน 04 Sep 2015 @ 17:49 ()


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ดื้อเงียบบ่อยมากค่ะ กับคำสั่ง(พูด)เรื่องไร้สาระ

เขียนเมื่อ 

555

เขียนเมื่อ 

งบประมาณเพียบเลยค่ะ กันยายน หูอื้อตาลาย

เขียนเมื่อ 

ช่วงพิมพ์นิยมครับ พี่นก 555