อนุทิน 142259 - prayat duangmala

สี่โมงเย็น เดินทางเข้าชั้นศึกษาอบรม หลังจากที่เดินทางเป็นวิทยากรมาตลอด หนึ่งปี กับมานั่งชั้นฟื้นฟูความรู้คุณธรรม ฝึกขันติ การรักษาทานบารมีหก ของพระโพธิสัตว์ ในช่วงสามวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ กับก็เย็นวันอาทิตย์

เขียน 03 Sep 2015 @ 09:54 ()


ความเห็น (0)