อนุทิน 142234 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๔๘๐ |

"๑๐ เรื่องสิ้นเปลืองของหญิงและชาย"

๑. บุหรี่
๒. เหล้าและการเอ็นเตอร์เทนนอกบ้าน
๓. เครื่องประทินโฉม และเครื่องแต่งกาย
๔. นิสัยชอบช้อป
๕. ห่วงซื้อของถูก
๖. ของกินกระจุกกระจิก
๗. การเดินทางขณะเร่งรีบ
๘. อาหารนอกบ้าน
๙. ติดค่านิยม
๑๐. ใช้ชีวิตอย่างสิ้นเปลือง

(ทัดทอง เตียตระกูล, Finance in House จัดการการเงินในบ้านให้อยู่หมัด, หน้า ๑๑๐ - ๑๑๗)

เขียน 31 Aug 2015 @ 22:21 ()


ความเห็น (0)