อนุทิน 142232 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายชรัตน์ วสุธาดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด เป็นประธานพิธี เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน หมู่ที่ 2 บ้านช้างทูน ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลตราดและโรงพยาบาลบ่อไร่

การตรวจรักษาโดยแพทย์แผนไทย การบริการทันตกรรม การตรวจหาเชื้อมาลาเรีย บริการตัดผมชาย-หญิง เป็นต้น โครงการนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก


เขียน 31 Aug 2015 @ 21:54 ()


ความเห็น (0)