อนุทิน 142212 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๖๔๗๗ |

"..."

กี่ร้อยล้านครั้ง
ที่เราต้องการทำสิ่งที่ตนเองปรารถนา

บางอย่างก็ทำได้
บางอย่างก็ทำไม่ได้

เราต้องอดทน อดกลั้น ต่อสิ่งที่ทำไม่ได้
ซึ่งอาจจะไปมีผลกระทบต่อจิตใจของผู้อื่น

มันเป็นการฝึกจิตให้มั่นคง
และฝึกฝนการใช้ความเมตตาเข้ามาเกี่ยวข้อง

ความโกรธละได้ด้วยความเมตตาเท่านั้น

เชียงใหม่ (ยามร้อน)
๓๐ ส.ค.๕๘

  เขียน:  

ความเห็น (0)