อนุทิน 142211 - บุษยมาศ

"ชีวิตครอบครัว"

การใช้ชีวิตครอบครัว...ขึ้นอยู่กับการให้เกียรติซึ่งกันและกัน...การไม่แข่งขันกันเป็นใหญ่ระหว่างสามี-ภรรยา...การไว้วางใจซึ่งกันและกัน...การเข้าใจกัน...การรักและเห็นใจกัน...การเป็นเพื่อนคู่คิดกัน...การเห็นถึงความทุกข์ที่เคยร่วมฝ่าฝันซึ่งกันและกัน...การปฏิบัติธรรมที่เหมือน ๆ กัน ฯลฯ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นรากฐานของการที่ทำให้ครอบครัวมีความรักและความอบอุ่น...ซึ่งเป็นตัวอย่างกับลูก ๆ หลาน ๆ เพราะพวกเขาเอาเยี่ยงและนำไปเป็นตัวอย่าง...

เขียน 30 Aug 2015 @ 14:28 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

หลักคุณธรรมสัมพันธ์ 5 ครบถ้วนยินดีครับ