อนุทิน 142194 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๖๔๖๗ |

"อริยสัจ ๔"

๑. ทุกข์ - ภาวะบีบคั้นและเป็นปัญหา
๒. สมุทัย - เหตุแห่งทุกข์
๓. นิโรธ - ความดับทุกข์
๔. มรรค - หนทางนำไปสู่ความดับทุกข์

หลักอริยสัจ ๔ นี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับทุกปัญหาในชีวิต
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือยิ่งใหญ่ ลึกซึ้งเพียงใด
ก็สามารถใช้หลักอริยสัจเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้ทั้งสิ้น

(อัจฉริยะ ๑๐๐ หน้า พระธรรมคำสอน, หน้า ๒๘)

  เขียน:  

ความเห็น (0)