อนุทิน 142190 - อาจารย์ต้น

เสรีภาพเป็นสิทธิ

ที่เราจะกล่าวสิ่งที่คนอื่น

ที่พวกเขาไม่อยากได้ยิน!

พี่ออร์เวลของเรา

เขียน 28 Aug 2015 @ 19:26 ()


ความเห็น (0)