อนุทิน 142190 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

เสรีภาพเป็นสิทธิ

ที่เราจะกล่าวสิ่งที่คนอื่น

ที่พวกเขาไม่อยากได้ยิน!

พี่ออร์เวลของเรา

  เขียน:  

ความเห็น (0)