อนุทิน #142153

"เตรียมตัวเดินทาง"

๒๖-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เตรียมตัวเดินทางสู่ กทม. ในการเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ร่วมกับคณะอนุกรรมการ)

เขียน:

ความเห็น (0)