อนุทิน 142153 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"เตรียมตัวเดินทาง"

๒๖-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เตรียมตัวเดินทางสู่ กทม. ในการเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ร่วมกับคณะอนุกรรมการ)

  เขียน:  

ความเห็น (0)