อนุทิน 142153 - บุษยมาศ

"เตรียมตัวเดินทาง"

๒๖-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เตรียมตัวเดินทางสู่ กทม. ในการเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ร่วมกับคณะอนุกรรมการ)

เขียน 25 Aug 2015 @ 16:41 ()


ความเห็น (0)