อนุทิน 142149 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๔๖๑ |

"มนุษยสัมพันธ์"

พื้นฐานความเป็นมนุษย์

 • กาย
 • ใจ
 • ความนึกคิด

ความต้องการของมนุษย์

 • ความต้องการพื้นฐานทางร่างกาย
 • ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย
 • ความต้องการความรักความอบอุ่นจากสังคมรอบข้าง
 • ความต้องการมีชื่อเสียงเกียรติยศ
 • ความต้องการสมได้ดังหวังแห่งชีวิต

เมื่อมนุษย์เกิดมาเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคม

 • ค่านิยม
 • ทัศนคติ
 • ความเชื่อ

(มนุษย์สัมพันธ์ที่ไม่ควรละเว้นฯ, หน้า ๘ - ๓๑)

เขียน 25 Aug 2015 @ 14:25 ()


ความเห็น (0)