อนุทิน 142130 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๔๕๘ |

"..."

พรหมวิหาร ๔ ได้แก่ เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา
หากความสัมพันธ์ไม่ได้เริ่มต้นด้วยความใส่ใจกันแล้ว
เมตตาไม่เกิด กรุณา มุฑิตา อุเบกขาก็ไม่เกิด
แล้วความสัมพันธ์จะเดินต่อไปอย่างไร

เชียงใหม่ (ยามสอง)
๒๔ ส.ค.๕๘

เขียน 24 Aug 2015 @ 00:06 ()


ความเห็น (0)