อนุทิน 142129 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๔๕๗ |

"จุดหมาย"

ชีวิตไม่ได้ไร้จุดหมาย
มีเป้าหมาย แต่เดินทางช้า
บางจังหวะก็ดูจะเลือนลาง
บางจังหวะก็ดูจะหยุดนิ่ง
บางจังหวะก็รอใครบางคน
จังหวะ เวลา และความเหมาะสม
ไม่ได้เดินไปด้วยกัน

ชีวิตมนุษย์ก็คงเป็นเช่นนี้เสมอ
บางสถานการณ์ต้องเร่งทำ
บางสถานการณ์ทำช้า ๆ
บางสถานการณ์ต้องรู้จักรอคอย
เราอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติกันทุกคน
จะหนีไปไหนพ้น ...

"จงให้อิสรภาพกับความกลัว"
พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้

เชียงใหม่ (ยามครุ่นคิดเพืื่อตัดสินใจ)
๒๒ ส.ค.๕๘

เขียน 23 Aug 2015 @ 23:36 ()


ความเห็น (0)