อนุทิน 142121 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๔๕๓ |

"กล้วยไม้"

กล้วยไม้มีดอกช้า ฉันใด
การศึกษาเป็นไป เช่นนั้น
แต่ดอกออกคราวไร งามเด่น
งานสั่งสอนปลูกปั้น เสร็จแล้วแสนงาม

พฤษภาคม ๒๔๙๑

ม.ล.ปิ่น มาลากุล แต่งให้ ช.ศ.ร. พระนคร ใน พ.ศ.๒๔๙๑ และภายหลังได้ให้ที่อื่นและผู้อื่นอีกหลายครั้ง และกระจายเสียง ณ สถานีวิทยุศึกษา เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๔๙๗ เป็นศึกษาภาษิตบทแรก (ช.ศ.ร. พระนคร คือ การชุมนุมเพื่อการศึกษาระหวา่งปิดภาคเรียนฤดูร้อนของคุรุสภา ณ จังหวัดพระนคร)

(จากหนังสือ ความดีนั้นไม่ตาย, หน้า ๒๐)

เขียน 23 Aug 2015 @ 14:27 () แก้ไข 23 Aug 2015 @ 14:27, ()


ความเห็น (0)