อนุทิน 142110 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อ่านรายงานนี้แล้ว อยากบอกต่ออย่างยิ่ง เพราะเขาพบว่าการออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยวันละยี่สิบนาทีในชายวัยประมาณ 60 ปีนั้นลดโอกาสเสี่ยงต่ออาการหัวใจล้มเหลวในอีกสิบปีต่อไปของชีวิตได้ถึงกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ เขามีเปรียบเทียบด้วยว่า แม้ในช่วงวัยสามสิบกว่าๆจะไม่ออกกำลังแต่มาออกกำลังตอนหกสิบก็ยังลดโอกาสเสี่ยงได้ด้วย น่าสนใจมากค่ะ อ่านได้จาก Physical activity and heart failure risk in a prospective study of men. JACC Heart Failure 2015; DOI:10.1016/j.jchf.2015.05.006.

เขียน 22 Aug 2015 @ 17:17 ()


ความเห็น (0)