อนุทิน 142083 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

เมื่อวานไปเข้าสังเกตการณ์

การอบรม MD super team

อ ดร ประชาสรรค์ แสนภักดี อาจารย์ให้โจทย์ 5 ข้อ แล้วให้ทีมไปทำ Photo marathon team

แล้วให้แต่ละทีมไปดำเนินการตามโจทย์ที่ให้ โดยให้เวลา เกือบสองชั่วโมง

แล้วส่งคำตอบตามโจทย์ที่ได้รับมาทางไลน์

แล้วมานำเสนอช่วงบ่าย มาอธิบายว่า ทำงานั้นสำเร็จไดอย่างไร คิดอย่างไร

สรุปว่า แต่ละทีม มีการวางแผน มีการวางเป้าหมายให้สำเร็จตามโจทย์ที่ให้

เขียน 21 Aug 2015 @ 06:26 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะพี่แก้ว