อนุทิน 142081 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๔๔๕ |

"ปัจฉิมโอวาทก่อนปรินิพพาน"

สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา
เธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด

(อัจฉริยะ ๑๐๐ หน้า พระธรรมคำสอน, หน้า ๑๐๔)

เขียน 20 Aug 2015 @ 23:35 ()


ความเห็น (0)