ติดต่อ

อนุทิน #142081

| อนุทิน ... ๖๔๔๕ |

"ปัจฉิมโอวาทก่อนปรินิพพาน"

สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา
เธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด

(อัจฉริยะ ๑๐๐ หน้า พระธรรมคำสอน, หน้า ๑๐๔)

  เขียน:  

ความเห็น (0)