อนุทิน 142063 - ต้นโมกข์

2. The Piano (ต่อ)

สิ่งนี้แสดงถึงอะไร? ในสังคมที่แบ่งชั้นตามสิทธิพิเศษ เสียงของชนชายขอบ เช่น พวกกะเหรี่ยง พวกผิวดำ พวก LGBTQ รวมทั้งวัฒนธรรมของพวกเขาด้วย จะถูกหลงลืม หรือค่อยๆปรากฏขึ้นในศิลปะแบบพ็อบ (Popular arts) ขอย้ำไว้ตรงนี้ว่า เรามีนิยามของการจ้องมองแบบผู้ชาย แต่ในขณะเดียวกัน มุมมองแบบผู้หญิง ก็ยังคงเป็นปริศนาลึกลับซับซ้อน และเหมือนไม่มีตัวตนอยู่ เท่าที่ผมสำรวจมานิยามของผู้หญิงยังคงมีลักษณะสากล กล่าวคือ เหมือนกันไปหมดทั้งโลก แต่ถ้าหากเราไปเจอผู้หญิงแต่ละคนแล้ว ลักษณะสากลจะหายไป มีความไม่แน่นอนสูงยิ่ง คำว่า มุมมองแบบผู้หญิงก็เป็นเช่นเดียวกัน ไม่แน่นอน ไม่มีลักษณะสากลใดๆเลย
เขียน 18 Aug 2015 @ 19:39 ()


ความเห็น (0)